Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75100
Title: Ảnh hưởng của chất lượng đường đến dao động xe tải 1,25 tấn = Effect of road quality to oscillation 1.25 ton truck
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Huỳnh, Nhật Thanh
Keywords: Dao động
Gia tốc
ISO 8608:1995
Xe tải
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí;Số 5 .- Tr.38-45
Abstract: Tại Việt Nam, xe tải nhỏ được sử dụng rất nhiều trong việc vận chuyển hàng hóa, thích hợp trong việc lưu thông trên các đường nhỏ, đường nông thôn. Trong khi đó, các cung đường này ở nước ta còn chưa hoàn thiện, nhiều nơi mặt đường chưa bằng phẳng với độ mấp mô lớn. Do đó, khi xe chạy trên đường sẽ bị rung xóc, làm giảm độ êm dịu chuyển động, sinh ra tải trọng động, gây hư hỏng một số chi tiết và phá hỏng mặt đường. Bài báo trình bày các kết quả đánh giá dao động của xe tải 1,25 tấn khi di chuyển trên đường mấp mô định dạng. Kết quả đã xác định các giá trị gia tốc, dịch chuyển, góc lắc dọc và góc lắc ngang của thân xe, làm cơ sở trong việc lựa chọn dãy chế độ chuyển động phù hợp của xe khi hoạt động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75100
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.