Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75150
Title: Nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng vận động chi trên cho người bị tai biến = Design and Implementation of upper limb rehabilitation exoskeleton for post-stroke patients
Authors: Võ, Đặng Phương Bình
Nguyễn, Xuân Thắng
Nguyễn, Tấn Tiến
Keywords: Thiết bị phục hồi chức năng chi trên
Phục hồi sau tai biến
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí;Số 5 .- Tr.104-110
Abstract: Hiện nay, tai biến là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm mất chức năng vận động ở người trưởng thành. Phần lớn các bệnh nhân sau tai biến đều cần phải có sự hỗ trợ của chuyên viên y tế và các thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng vận động. Qua trình bài này chỉ được thực hiện tại bệnh viện và các trung tâm y tế. Nghiên cứu này đề xuất một thiết bị phục hồi chức năng cho chi trên, với tiêu chí cơ động, gọn nhẹ, chi phí hợp lý, giúp bệnh nhân tai biến có thể sử dụng tập luyện tại nhà theo chỉ định của bác sỹ. Thiết bị thiết kế cho phép tập ở hai khớp khuỷu tay và cổ tay ở hai pha duỗi và pha gập lập trình trước theo bài tập được chỉ định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75150
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.