Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75150
Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng vận động chi trên cho người bị tai biến = Design and Implementation of upper limb rehabilitation exoskeleton for post-stroke patients
Tác giả: Võ, Đặng Phương Bình
Nguyễn, Xuân Thắng
Nguyễn, Tấn Tiến
Từ khoá: Thiết bị phục hồi chức năng chi trên
Phục hồi sau tai biến
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí cơ khí;Số 5 .- Tr.104-110
Tóm tắt: Hiện nay, tai biến là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm mất chức năng vận động ở người trưởng thành. Phần lớn các bệnh nhân sau tai biến đều cần phải có sự hỗ trợ của chuyên viên y tế và các thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng vận động. Qua trình bài này chỉ được thực hiện tại bệnh viện và các trung tâm y tế. Nghiên cứu này đề xuất một thiết bị phục hồi chức năng cho chi trên, với tiêu chí cơ động, gọn nhẹ, chi phí hợp lý, giúp bệnh nhân tai biến có thể sử dụng tập luyện tại nhà theo chỉ định của bác sỹ. Thiết bị thiết kế cho phép tập ở hai khớp khuỷu tay và cổ tay ở hai pha duỗi và pha gập lập trình trước theo bài tập được chỉ định.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75150
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.