Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75181
Title: DỰ BÁO SỐ CA NHIỄM COVID-19 TẠI TỈNH AN GIANG DỰA VÀO BÀI TOÁN PHÂN TÍCH CHÙM
Authors: PGS.TS. Võ, Văn Tài
Phạm, Thị Trúc
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2022
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn đã tổng kết các mô hình chuỗi thời gian không mờ, các mô hình mờ hóa số liệu, mô hình chuỗi thời gian mờ của Abbasov – Manedova và các tham số đánh giá chúng. Trình bày một cách rõ ràng các mô hình mờ hoá và dự báo chuỗi thời gian dựa vào bài toán phân tích chùm. Bên cạnh đó luận văn ứng dụng được các chương trình trên phần mềm thống kê R cho số liệu của thực tế và thực hiện việc dự báo số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh An Giang dựa trên cơ sở lựa chọn được mô hình tối ưu. Luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm có 3 chương: Chương 1: Kiến thức chuẩn bị Giới thiệu tổng quan các mô hình chuỗi thời gian không mờ, mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ của Abbasov-Mamedova. Phân tích điều kiện sử dụng, vấn đề tính toán trong áp dụng thực tế của các mô hình chuỗi thời gian không mờ và mờ. Chương 2: Mờ hóa số liệu toàn chuỗi dựa vào bài toán phân tích chùm Trình bày các mô hình mờ hóa dữ liệu được công bố gần đây và một mô hình cải tiến. Chương 3: Dự báo số ca nhiễm Covid-19 tại tỉnh An Giang Dựa vào các mô hình dự báo đã trình bày trong các chương trước, tìm mô hình tối ưu và dự báo tương lai số ca nhiễm Covid-19 ở tỉnh An Giang.
Description: 72 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75181
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.