Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75184
Title: GREEN LINE - ỨNG DỤNG GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH
Other Titles: GREEN LINE – JOURNEY MONITORING APPLICATION
Authors: Trương, Minh Thái
Tô, Chánh Tính
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ngành giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát triển kinh tế, ngành giao thông vận tải giúp đẩy mạnh sự phát triển cả về văn hoá lẫn kinh tế. Tuy nhiên việc với sự phát triển mạnh mẽ của ngành giao thông vận tải với số lượng xe lưu thông và các tuyến đường ngày càng nhiều, việc kiểm soát được lưu lượng xe cũng như đảm bảo các xe lưu thông tuân thủ luật an toàn giao thông cũng đang là vấn đề đang được các đơn vị trong ngành quan tâm. Theo số liệu thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam thì tổng số lượng xe ô tô đang được lưu hành và thống kê là hơn 4 triệu xe ở tháng 9 năm 2021. Nếu như ta yêu cầu kiểm soát ở mức độ chi tiết hơn là lấy thông tin tài xế, vận tốc, tuyến đường xe chạy trong thời gian gần nhất,... ở mỗi xe thì lượng dữ liệu sẽ rất lớn. Để quản lý được lượng dữ liệu khổng lồ này luận văn này sẽ đưa ra một giải pháp phần mềm để giải quyết vấn đề này.
Description: 57 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75184
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.