Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/752
Title: EVNNPC nâng tầm thương hiệu
Authors: Xuân Thành
Keywords: EVNNPC
Thương hiệu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.52-53
Abstract: Trong năm 2018, các đề án ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật sẽ tiếp tục được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện, nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng năng suất lao động, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, thiết thực đem lại dịch vụ hiện đại cho khách hàng và nâng tầm thương hiệu EVNNPC.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/752
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.