Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75204
Title: Không gian sáng tạo mô hình “Nhà ga văn hóa” đương đại
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Không gian sáng tạo
Nhà ga văn hóa
Mô hình
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 11(319) .- Tr.44-46
Abstract: Trong bối cảnh vận hành của nền văn hóa đương thời, các không gian sáng tạo được ví như những “Nhà ga văn hóa”. Một mặt, các không gian sáng tạo đóng vai trò địa điểm (site) và nơi chốn (space), nơi để những nghệ sĩ và người sáng tạo tìm đến để có nơi làm việc, trú ngụ, chia sẻ gặp gỡ và nuôi dưỡng các ý tưởng mới. Mặt khác, mỗi không gian là một cổng kết nối (hub) để chia sẻ thông tin, gắn kết người với người, người với việc, liên kết và chia sẻ cơ hội, nguồn lực, điều kiện, là nơi trao đổi giữa nội địa và quốc tế, hay của liên ngành sáng tạo, hay giữa các ngành sáng tạo với công chúng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75204
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.