Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7523
Title: Hệ thống pháp luật về quyền con người trong nhà nước pháp quyền ngày càng hoàn thiện
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Hệ thống pháp luật
Quyền con người
Liên hợp quốc
Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 04 .- Tr.16-18
Abstract: Ngày 28/3, trả lời phỏng vấn báo chí về thông cáo ngày 20/3 của một số chuyên gia nhân quyền Liên hợp quốc; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Dương Chí Dũng, Đại diện Thường trực của Việt Nam bên cạnh Văn phòng Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đã phản đối mạnh mẽ thông cáo này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7523
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.