Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75247
Nhan đề: Trung Quốc tăng sự hiện diện ở châu Phi: Phân tích từ Sáng kiến Vành đai và Con đường
Tác giả: Lê, Kim Sa
Từ khoá: Sáng kiến Vành đai Con đường
Châu Phi
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.37-45
Tóm tắt: Trong hai thập kỷ qua, sự hiện diện về kinh tế của Trung Quốc ở châu Phi đã gia tăng đáng kể. Các gói đầu tư kinh tế, cách tiếp cận chính trị linh hoạt và các dự án phát triển trọng điềm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) có vẻ như mang lại cơ hội cho các nước châu Phi. Tuy nhiên, bản chất đơn phương của sáng kiến, sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các nước châu Phi, và việc thiếu các dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương đã làm đẩy lên sự nghi ngờ và tạo ra sự bất bình ở nhiều địa phương. Ngày càng có nhiều trường hợp các quốc gia ở châu Phi hủy bỏ hoặc hoãn các dự án BRI do lo ngại về nợ gia tăng. Bài viết này phân tích về bản chất, những cơ hội và thách thức mà BRI mang lại cho châu Phi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75247
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.