Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75247
Title: Trung Quốc tăng sự hiện diện ở châu Phi: Phân tích từ Sáng kiến Vành đai và Con đường
Authors: Lê, Kim Sa
Keywords: Sáng kiến Vành đai Con đường
Châu Phi
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.37-45
Abstract: Trong hai thập kỷ qua, sự hiện diện về kinh tế của Trung Quốc ở châu Phi đã gia tăng đáng kể. Các gói đầu tư kinh tế, cách tiếp cận chính trị linh hoạt và các dự án phát triển trọng điềm trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) có vẻ như mang lại cơ hội cho các nước châu Phi. Tuy nhiên, bản chất đơn phương của sáng kiến, sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các nước châu Phi, và việc thiếu các dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương đã làm đẩy lên sự nghi ngờ và tạo ra sự bất bình ở nhiều địa phương. Ngày càng có nhiều trường hợp các quốc gia ở châu Phi hủy bỏ hoặc hoãn các dự án BRI do lo ngại về nợ gia tăng. Bài viết này phân tích về bản chất, những cơ hội và thách thức mà BRI mang lại cho châu Phi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75247
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.68.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.