Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75248
Title: Xây dựng bộ chỉ số bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Phí, Vĩnh Tường
Đặng, Nguyên Anh
Keywords: Bền vững môi trường
Bộ chỉ số
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 12 .- Tr.46-55
Abstract: Bền vững môi trường là một trong ba trụ cột quan trọng của phát triển bền vững và trụ cột này đặc biệt được các nước quan tâm kể từ sau Hội nghị thượng đình Trái đất về môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro năm 1992. Trên thế giới hiện nay đã có một số quốc gia xây dựng và đưa vào thử nghiệm các chỉ số môi trưởng nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc bảo vệ môi trường, làm căn cứ cho việc xây dựng, điều chỉnh các chính sách hướng đến mục tiêu bền vững về môi trường. Bài viết dưới đây trên cơ sở giới thiệu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, thử nghiệm các chỉ số môi trường sẽ gợi mở một số bài học cho Việt Nam trong triển khai xây dựng bộ chỉ số bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75248
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.