Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7528
Title: Khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Thanh tra 2010: Nhìn từ thực tiễn ở các bộ, ngành, địa phương
Authors: Đỗ, Quyên
Keywords: Luật Thanh tra
Văn bản hướng dẫn thi hành luật
Hệ thống pháp luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 04 .- Tr.19-23
Abstract: Thời gian qua, Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức và hoạt động thanh tra trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, đến nay, nhiều quy định của Luật Thanh tra năm 2010 cũng đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7528
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.