Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75321
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Lượng-
dc.contributor.authorNgô, Trường Sơn-
dc.date.accessioned2022-04-07T08:39:11Z-
dc.date.available2022-04-07T08:39:11Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75321-
dc.description.abstractHọc viên cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đa số là cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp, cao cấp đương chức và trong quy hoạch của hệ thống chính trị. Họ là lực lượng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý việc hiện thực hóa các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn; có vai trò quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Học viện đã và đang thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đào tạo cao cấp lý luận chính trị, theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 12(373) .- Tr.72-77-
dc.subjectHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectHọc viên cao cấp lý luận chính trịvi_VN
dc.subjectBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảngvi_VN
dc.titlePhát huy vai trò của học viên cao cấp lý luận chính trị tại học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.91.54


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.