Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75324
Title: Võ Nguyên Giáp - người thầy dạy sử, người làm nên lịch sử, vị chủ tịch danh dự của hội khoa học lịch sử Việt Nam
Authors: Trần, Đức Cường
Keywords: Võ Nguyên Giáp
Đại tướng của nhân dân
Người thầy dạy sử
Chủ tịch Danh Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12(373) .- Tr.87-93
Abstract: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập và thống nhất cho Tổ quốc viết nên những trang sử vẻ vang. Đại tướng là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế khâm phục và kính trọng. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng dành nhiều tình cảm và tâm huyết cho việc nghiên cứu và giáo dục lịch sử. Năm 1990, Đại tướng được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75324
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.