Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75334
Title: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép tính năng cao sư dụng cấp phối có Nano Silic.
Authors: Lê, Hồng Lam
Đào, Duy Lâm
Phạm, Duy Hữu
Keywords: Bê tông tính năng cao (HPC)
Nano silic
Tải trọng-độ võng
Mô men-góc xoay
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 12 .- Tr.16-20
Abstract: Nghiên cứu trình bày những kết quả thực nghiệm sử dụng nano silic chế tạo dầm bê tông cốt thép tính năng cao nhằm nâng cao độ bền uốn. Dựa trên những kết quả cải thiện các tính năng cơ học của các nghiên cứu trước đây về bê tông này, bài báo tiến hành thử nghiệm 9 dầm bê tông cốt thép với hỗn hợp cấp phối thiết kế cho cường độ chịu nén 70MPa. Bài báo phân tích các tham số thực nghiệm như quan hệ giữa tải trọng và độ võng, quan hệ mô men - góc xoay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75334
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.