Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75336
Title: Nghiên cứu đặc điểm chịu lực của dầm cầu thép được tăng cường bằng thanh chống và dây kéo ngoài.
Authors: Nguyễn, Mạnh Thường
Keywords: Cầu tạm
Thanh chống
Dây kéo ngoài
Dầm thép
Thi công nhanh
Trọng lượng nhẹ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường;Số 12 .- Tr.24-28
Abstract: Bài báo trình bày việc khảo sát sự biến thiên nội lực của dầm thép được tăng cường bằng hệ thanh chống và dây kéo ngoài trong kết cấu. Tác giả sử dụng phần mềm Midas Civil trên cơ sở phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán ứng suất và chuyển vị của dầm được tăng cường bằng hệ thanh chống và dây cáp kéo ngoài, so sánh kết quả nhận được với dầm thông thường, từ đó xây dựng cơ sở khoa học xác định khả năng sử dụng loại kết cấu này cho các công trình cầu tạm phục vụ mục đích an ninh quốc phòng, cứu hộ cứu nạn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75336
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.