Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7534
Title: Những điều kiện bảo đảm cho việc kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Thị Thúy
Keywords: Kiểm soát xung đột
Xung đột lợi ích
Hoạt động công vụ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 04 .- Tr.30-33
Abstract: Từ trước tới nay, việc định nghĩa thuật ngữ xung đột lợi ích đã là chủ đề của nhiều phương pháp khác nhau, cũng không có một định nghĩa mang tính chất toàn cầu về xung đột lợi ích. Trong một nghiên cứu năm 2005, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đưa ra định nghĩa xung đột lợi ích như sau: "Một xung đột lợi ích bao gồm xung đột giữa công vụ và lợi ích cá nhân của công chức, trong đó lợi ích từ năng lực cá nhân của công chức có thể ảnh hưởng không đúng đến việc thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm chính thức của họ".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7534
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.85 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.