Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7536
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân ở thành phố Cà Mau
Authors: Phan, Anh Tú
Lê, Thị Diệu Ái
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân trên địa bàn Thành phố Cà Mau và xác định trong các nhân tố ảnh hưởng đó nhân tố nào là nhân tố chính có tác động mạnh đến ý định khởi nghiệp của người dân Thành phố Cà Mau. Từ đó đề xuất các hàm ý nghiên cứu về chính sách nhằm hạn chế những tác động của nhân tố đó đến ý định khởi nghiệp của người dân ở Thành phố Cà Mau cũng như toàn tỉnh Cà Mau và các tỉnh ở ĐBSCL.
Description: 133 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7536
ISSN: B1502220
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.