Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7536
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân ở thành phố Cà Mau
Tác giả: Phan, Anh Tú
Lê, Thị Diệu Ái
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân trên địa bàn Thành phố Cà Mau và xác định trong các nhân tố ảnh hưởng đó nhân tố nào là nhân tố chính có tác động mạnh đến ý định khởi nghiệp của người dân Thành phố Cà Mau. Từ đó đề xuất các hàm ý nghiên cứu về chính sách nhằm hạn chế những tác động của nhân tố đó đến ý định khởi nghiệp của người dân ở Thành phố Cà Mau cũng như toàn tỉnh Cà Mau và các tỉnh ở ĐBSCL.
Mô tả: 133 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7536
ISSN: B1502220
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.