Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7546
Title: Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam
Authors: Phan, Hồng Khôi
Keywords: Chiếu sáng
Công nghệ LED
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.13-14
Abstract: Năm 2015, Quỹ Môi trường toàn cầu đã tài trợ cho Việt Nam thực hiện hỗ trợ dự án "Phát triển và thúc đẩy công nghệ chiếu sáng chung ở Việt Nam" đã giao cho chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam theo dõi và thực hiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7546
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.