Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7547
Nhan đề: Dự thảo các quy định có liên quan đến dán nhãn năng lượng cho các nguồn sáng LED phục vụ cho chiếu sáng
Tác giả: Đặng, Hải Dũng
Từ khoá: Dán nhãn năng lượng
Nguồn sáng LED
Chiếu sáng
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.15
Tóm tắt: Năm 2010, Quốc Hội thông qua Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những biện pháp chính để đảm bảo cho Luật được thực thi và đi vào cuộc sống.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7547
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_866.52 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.