Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7547
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐặng, Hải Dũng-
dc.date.accessioned2019-03-06T08:24:01Z-
dc.date.available2019-03-06T08:24:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7547-
dc.description.abstractNăm 2010, Quốc Hội thông qua Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những biện pháp chính để đảm bảo cho Luật được thực thi và đi vào cuộc sống.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.15-
dc.subjectDán nhãn năng lượngvi_VN
dc.subjectNguồn sáng LEDvi_VN
dc.subjectChiếu sángvi_VN
dc.subjectLuật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảvi_VN
dc.titleDự thảo các quy định có liên quan đến dán nhãn năng lượng cho các nguồn sáng LED phục vụ cho chiếu sángvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_866.52 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.