Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7549
Title: Đánh giá của học giả quốc tế về chính sách đối ngoại Mỹ qua chiến lược an ninh và quốc phòng quốc gia
Authors: Đỗ, Mạnh Hoàng
Keywords: Học giả quốc tế
Chính sách đối ngoại Mỹ
Chiến lược an ninh quốc gia
Chiến lược quốc phòng quốc gia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 01 .- Tr.217-223
Abstract: Cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) và chiến lược Quốc phòng (NDS). Nhiều học giả quốc tế cho rằng đây là nền tảng của chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Bài viết chia sẻ một số nội dung chính trong buổi trao đổi của Học viện Ngoại giao với các học giả trong nước và quốc tế về các chiến lược mà chính quyền Mỹ vừa công bố.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7549
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_256.67 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.