Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/755
Title: Nét riêng than Khe Chàm
Authors: Kiên Việt
Keywords: Than
Khe Chàm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.58-59
Abstract: Những nét riêng trong văn hoá doanh nghiệp đã góp phần tạo nên thương hiệu Than Khe Chàm. Từ ý thức kỷ luật, cách ứng xử tinh tế, nhân văn cho đến sự quan tâm chia sẻ những việc dù nhỏ nhất, Than Khe Chàm đang ngày càng khẳng định dấu ấn của riêng mình.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/755
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.51 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.