Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7553
Title: Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị hướng tới đô thị thông minh
Authors: Lê, Trung Kiên
Keywords: Chiếu sáng công cộng
Quản lý, vận hành hệ thống
Công trình đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.17-19
Abstract: Xây dựng hệ thống Chiếu sáng công cộng (CSCC) đô thị thông minh là xu thế tất yếu khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hệ thống CSCC đô thị thông minh là việc ứng dụng Công nghệ thông tin và công nghệ mới vào lĩnh vực CSCC đô thị đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và tiết kiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7553
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.