Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7553
Nhan đề: Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị hướng tới đô thị thông minh
Tác giả: Lê, Trung Kiên
Từ khoá: Chiếu sáng công cộng
Quản lý, vận hành hệ thống
Công trình đô thị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.17-19
Tóm tắt: Xây dựng hệ thống Chiếu sáng công cộng (CSCC) đô thị thông minh là xu thế tất yếu khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Hệ thống CSCC đô thị thông minh là việc ứng dụng Công nghệ thông tin và công nghệ mới vào lĩnh vực CSCC đô thị đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả và tiết kiệm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7553
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.58 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.