Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7555
Title: Ủy ban chống tham nhũng và quyền công dân: Cơ quan đầu não về công tác phòng chống tham nhũng tại Hàn Quốc
Authors: Dương Nguyễn
Keywords: Công tác phòng, chống tham nhũng
Vươn lên
Ủy ban chống tham nhũng và quyeefn công dân
Hàn Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 04 .- Tr.54-58
Abstract: Vào những năm 1950 và đầu những năm 1960, Hàn Quốc là một trong các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Tuy nhiên, từ xuất phát điểm cực thấp sau chiến tranh, Hàn Quốc đã vươn lên mạnh mẽ về kinh tế để rồi dùng chính lĩnh vực này làm động lực phát triển toàn diện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7555
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.