Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7556
Title: Ứng dụng KHCN vào sản xuất với mong muốn đem đến không gian chiếu sáng tiện nghi, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường
Authors: Lê, Đức Anh
Keywords: Khoa học công nghệ
Chiếu sáng
Tiết kiệm điện
Môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.20-21
Abstract: Đổi mới sáng tạo của Rạng Đông là hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH & CN nhằm tạo ra những sản phẩm chiếu sáng chất lượng cao hơn, hiệu suất cao hơn, tiết kiệm điện hơn, sử dụng ít nguyên vật liệu và thân thiện với môi trường hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7556
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.