Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/756
Title: Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn hướng tới phát triển bền vững
Keywords: Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.60-61
Abstract: Mặc dù phải tiếp tục đương đầu với những khó khăn thách thức, năm 2017, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra các chỉ tiêu về sản lượng và các chỉ tiêu tài chính. Đặc biệt, với việc tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), đã tạo đà để BSR phát triển bền vững trong năm 2018 và các năm tiếp theo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/756
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.