Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7562
Title: Hiệu quả tài chính nghề khai thác hải sâm ở vùng biển Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Thanh Toàn
Trần, Thị Quỳnh Anh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu, nắm bắt tài chính nghề khai thác hải sâm ở vùng biển Kiên Giang, Việt Nam. 70 ngư dân khai thác hải sâm tại 3 huyện Kiên Hải,Phú Quốc và Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đuợc ngẫu nhiên phỏng vấn trực tiếp từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018. Kết quả điều tra cho thấy nghề khai thác hải sâm chỉ là nghề phụ. Sản lượng khai thác mỗi chuyến trung bình khoảng 42 kg/người. Kỹ thuật khai thác hải sâm khá đơn giản chỉ bằng những công cụ thô sơ như bao tay, vợt, kính lặn… Mùa vụ khai thác đuợc tiến hành quanh năm. Kích cỡ hải sâm khai thác trung bình từ 0,3 đến 2 kg. Tổng chi phí đầu tư cho nghề khai thác hải sâm thấp khoảng 160 nghìn đồng và lợi nhuận là 473 nghìn đồng cho mỗi chuyến đi. Giá bán hải sâm dao động từ 30 – 100 đồng/kg tùy thuộc vào loài và thị trường tiêu thụ. Hiện nay, việc khai thác hải sâm ở 3 nơi điều tra gặp nhiều khó khăn về thời tiết, thị trường tiêu thụ không ổn định và nguồn lợi ngày càng giảm làm cho nghề khai thác hải sâm nhanh chóng được thay thế bằng các nghề khai thác hải sản khác nhằm mang lại thu nhập cao, ổn định đời sống cho ngư dân tại nơi đây. Vì thế, cần có giải pháp hợp lý để bảo tồn nguồn lợi hải sâm tự nhiên tại vùng biển Kiên Giang.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7562
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
536.32 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.