Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75634
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung acid amin vào thức ăn lên độ tiêu hóa của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của việc bổ sung acid amin vào thức ăn lên độ tiêu hóa của cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được thực hiện trên hệ thống bể thu phân lắng có thể tích 170L/ bể, mật độ thả nuôi là 30con/bể, kích cỡ cá thí nghiệm 10g/con. Thí nghiệm được bố trí gồm 2 nhân tố với 4 nghiệm thức thức ăn khác nhau: nhân tố 1, tỉ lệ acid amin khác nhau, gồm có 2 tỉ lệ acid amin: (i) dựa trên kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tại Khoa Thủy Sản, Trường đại học Cần Thơ (chưa công bố) và (ii) tỉ lệ acid amin dựa trên kết quả phân tích các mẫu thức ăn trên thị trường. Nhân tố 2: mức năng lượng của thức ăn khác nhau gồm mức năng lượng cao (19KJ/g) và mức năng lượng thấp (18KJ/g). Mỗi nghiệm thức thức ăn được lặp lại 3 lần. Thời gian thí nghiệm 30 ngày. Kết quả cho thấy thành phần acid amin trong thức ăn không ảnh hưởng đến độ tiêu hóa thức ăn của thí nghiệm. Thức ăn có mức năng lượng cao (19KJ) cho kết quả độ tiêu hóa thức ăn và dưỡng chất của thức ăn tốt hơn so với mức năng lượng thấp (18KJ). Khối lượng phân thải và nitơ thấp nhất ở nghiệm thức có mức năng lượng cao (19KJ). Công thức thức ăn NT4 là phù hợp nhất cho cá tra.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75634
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
388.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.