Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7568
Title: Triển vọng nuôi cá chình xuất khẩu ở Suối Giàu
Authors: Hữu Thi
Keywords: Cá chình
Xuất khẩu
Suối Giàu
Bà Rịa -Vũng Tàu
Kỹ thuật nuôi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.64-65
Abstract: Sở hữu nhiều hồ, đập chứa nước phục vụ công trình thủy lợi, tưới tiêu cho các địa phương trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xã Suối Rao, huyện Châu Đức đã thành lập HTX Suối Giàu liên kết nuôi cá chình xuất khẩu, mang lại nguồn thu cho các hội viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7568
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.18 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.