Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7569
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần điện nước An Giang
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Thị Diễm Trinh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của POWACO giai đoạn năm 2015 – 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Phân tích một số chỉ tiêu về tài chính của công ty. Đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của POWACO. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7569
ISSN: B1510303
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.