Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/757
Title: Công nghệ NPK hóa học từ Tây Ban Nha đã đến Việt Nam
Keywords: NPK
Tây Ban Nha
Việt Nam
Công nghệ hoá học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.62-63
Abstract: Thông tin từ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cho biết, dự án Nhà máy NPK sử dụng công nghệ hóa học đầu tiên tại Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn xây lắp và bắt đầu quá trình chạy thử, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công nghệ hiện đại của Nhà máy này.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/757
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.