Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7574
Title: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến thành tích học tập của sinh viên Đại học Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Bùi, Thị Kim Liễu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng về thành tích học tập của sinh viên ĐHCT. Phân tích và kiểm định sự tác động của trách nhiệm xã hội đến kỹ năng xã hội và thành tích học tập của sinh viên ĐHCT. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao thành tích học tập của sinh viên.
Description: 119 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7574
ISSN: B1502254
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.