Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7576
Title: Phân tích thực trạng lựa chọn nhà mạng di động của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Authors: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Huỳnh, Ngọc Chương
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng, xu hướng lựa chọn sử dung dịch vụ thông tin di động của sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ. Xây dựng mô hình và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp thông tin di động của nhũng sinh viên. Đề xuất các giải pháp cho nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7576
ISSN: B1507618
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.220.230


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.