Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7585
Title: Ngành Thanh tra cần quyết liệt làm đúng chức trách, nhiệm vụ
Keywords: Ngành Thanh tra
Chức trách
Nhiệm vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 01 .- Tr.7-9
Abstract: Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2018, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chín trị, phó Thủ tướng Chính phủ thường trực nhấn mạnh yêu cầu ngành Thanh tra" cần quyết liệt làm đúng chức trách, nhiệm vụ", sớm khắc phục việc chậm ban hành kết luận thanh tra và phải kịp thời kiến nghị với Chính phủ các biện pháp xử lý vi phạm phát hiện qua thanh tra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7585
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.