Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75910
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐào, Văn Phương-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Diệu Linh-
dc.contributor.authorTrần, Linh Thảo-
dc.contributor.authorNguyễn, Duy Phước-
dc.contributor.authorĐặng, Công Sơn-
dc.contributor.authorĐặng, Thu Trang-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hương Thảo-
dc.contributor.authorĐoàn, Thu Huyên-
dc.contributor.authorPhan, Thanh Hải-
dc.contributor.authorLê, Xuân Hưng-
dc.contributor.authorLê, Thị Thảo Linh-
dc.date.accessioned2022-05-25T02:33:44Z-
dc.date.available2022-05-25T02:33:44Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn2354-080X-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75910-
dc.description.abstractNghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả thói quen tìm kiếm thông tin COVID - 19 qua Internet và phân tích sự khác biệt về điểm eHEALS (thang đo khả năng đọc viết eHealth (eHealth Literacy Scale)) giữa các nhóm đối tượng. Trong 346 người tham gia, có tới 94,8% sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin sức khỏe về COVID - 19. Trong đó, tổng điểm eHEALS đạt mức cao (31,19 ± 8,34); điện thoại thông minh được đa số người sử dụng (96,65%); đối tượng chủ yếu tìm kiếm cho bản thân (77,46%); phổ biến nhất với tần suất 3 lần/tháng hoặc ít hơn (54,27%). Nội dung sức khỏe được tìm kiếm phổ biến nhất là tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và trên thế giới (88,72%) với lý do chủ yếu là mong muốn nâng cao kiến thức hoặc tò mò (75,61%). Mạng xã hội là nguồn thông tin phổ biến nhất đối với những người tham gia nghiên cứu (69,21%) với lý do được đưa ra chủ yếu là đặc tính dễ theo dõi/sử dụng (53,66%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm eHEALS giữa 2 nhóm tần suất tìm kiếm trực tuyến thông tin COVID - 19 (p < 0,05).vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 145, Số 09 .- Tr.260-268-
dc.subjectTìm kiếm thông tinvi_VN
dc.subjectThông tin sức khỏevi_VN
dc.subjectInternetvi_VN
dc.subjectCovid - 19vi_VN
dc.subjecteHEALSvi_VN
dc.subjectSinh viên Yvi_VN
dc.titleThói quen tìm kiếm thông tin Covid - 19 qua Internet của sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Hà Nộivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.