Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7591
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Xuân Nam-
dc.contributor.authorĐỗ, Vũ An-
dc.date.accessioned2019-03-07T02:20:50Z-
dc.date.available2019-03-07T02:20:50Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issnC1500165-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7591-
dc.description82 trvi_VN
dc.description.abstractDùn g chương trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán BCTC của Công Ty Kiểm toán và tư vấn Expertis áp dụng vào thực tế tại công ty khách hàng, từ đó đánh giá ưu điểm và nhược điểm của chương trình kiểm tooán . Đưa ra những giải pháp để hoàn thiện chương trình kiểm toán.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKiểm toánvi_VN
dc.titleHoàn thiện qui trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Expertisvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.