Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75975
Title: Hiệu quả của dung dịch Maltodextrin 12,5% đường uống 2 - 4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi
Authors: Vũ, Hoàng Oanh
Dương, Thị Phượng
Lê, Thị Hương
Keywords: Maltodextrin 12,5%
Carbohydrate đường uống
Nhịn ăn
Cảm giác khó chịu
Thể tích dịch tồn dư dạ dày
ERAS
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 146, Số 10 .- Tr.11-19
Abstract: Nhịn đói qua đêm trước phẫu thuật nhằm tránh biến chứng hít sặc phổi, tuy nhiên gây ra khó chịu cho người bệnh. Hiệp hội Tăng Cường Phục Hồi Sau Phẫu Thuật (ERAS) và Hiệp Hội Gây Mê Châu Âu (ESA) đã khẳng định sử dụng carbohydrate đường uống trước phẫu thuật 2 giờ là an toàn và cải thiện cảm giác khó chịu liên quan phẫu thuật của người bệnh. Chúng tôi tiến hành thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 40 bệnh nhân phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Nhóm can thiệp được uống 200ml dung dịch maltodextrin 12,5% trước phẫu thuật 2 - 4 giờ. Nhóm chứng nhịn ăn uống từ 22 giờ ngày hôm trước phẫu thuật. Đánh giá tỉ lệ hít sặc phổi, thể dịch dịch tồn dư dạ dày trước phẫu thuật, cảm giác đói, khát, khô miệng, đau tại các thời điểm: lúc nhập viện, trước phẫu thuật, sau phẫu thuật. Nghiên cứu cho thấy không có trường hợp hít sặc phổi nào, thể tích dịch tồn dư dạ dày giữa 2 nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,1682). Giá trị trung bình điểm đói, khát, khô miệng trước phẫu thuật ở nhóm can thiệp thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p < 0,01). Điểm cảm giác đói, khát, khô miệng, đau sau phẫu thuật ở nhóm can thiệp thấp hơn nhóm chứng không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết luận: Bổ sung 200ml dung dịch maltodextrin 12,5 % đường uống 2 - 4 giờ trước phẫu thuật cắt túi mật nội soi là an toàn và giúp cải thiện cảm giác đói, khát, khô miệng trước phẫu thuật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/75975
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.