Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/760
Title: Tô thắm sắc xuân năng lượng Việt Nam
Authors: Trần, Viết Ngãi
Keywords: Năng lượng Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.2-3,9
Abstract: Năm 2017 - qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) lần thứ III (Nhiệm kỳ 2016 - 2021), mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự cố gắng quyết tâm của Ban Chấp hành, nhất là bộ phận Thường trực, VEA đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Năng lượng Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/760
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_12.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.101.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.