Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7603
Title: Hải Dương: Sau 3 năm thực hiện luật tiếp công dân
Authors: Phạm, Thị Quyên
Keywords: Công tác thanh tra
Luật tiếp công dân
Hải Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 01 .- Tr.30-32
Abstract: Tỉnh Hải Dương về cơ bản vẫn là một tỉnh nông nghiệp, gần đây đã xuất hiện nhiều khu công nghiệp xây dựng, khai thác về tài nguyên, thiên nhiên như đá, cát xi-măng... xuất hiện nhiều nhà máy, xí nghiệp. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến đời sống nhân dân trong tỉnh được nâng lên đồng thời cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan trong lĩnh vực đất đai, môi trường...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7603
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.