Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7606
Nhan đề: ỨNG DỤNG CỦA LASER KHÍ TRONG ĐIỀU TRỊ CÁC TẬT KHÚC XẠ VỀ MẮT
Tác giả: Huỳnh, Anh Huy
Lương, Nguyễn Tường Minh
Từ khoá: Vật lý kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khái quát về sự ra đời và phát triển của laser. Trình bày cở sở lý thuyết , nguyên lý hoạt động và các tính chất của laser. Giới thiệu chung về các loại laser và ứng dụng của laser khí. Cấu tạo mắt và các tật khúc xạ của mắt. Phương pháp điều trị các tất khúc xạ mắt bằng laser excimer, kỹ thuật LASIK và các kỹ thuật tiên tiến hiện nay
Mô tả: 42tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7606
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.