Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7609
Title: Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đặng, Thị Ánh Dương
Lê, Ánh Vy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ bán lẻ tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Cần Thơ, từ đó xây dựng các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Cần Thơ.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7609
ISSN: B1510306
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.