Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7612
Title: Đổi mới trong công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KNTC của Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận
Authors: Bảo Anh
Keywords: Công tác thanh tra
Thanh tra Công an
Ninh Thuận
Tiếp dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh Tra;Số 01 .- Tr.27-29
Abstract: Trong công tác thanh tra, trên cơ sở chỉ đạo của Bộ công an, Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã chủ động nắm tình hình để tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các cuộc thanh tra đúng với chỉ đạo cấp trên, giải quyết tốt các vấn đề đang "nóng" tại cơ sở.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7612
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.