Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7614
Title: Giải pháp quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị City Work
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Chiếu sáng đô thị
City Work
Giải pháp quản lý
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.22
Abstract: City Work là giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ bản đồ số (công nghệ GIS), công nghệ di động và công nghệ điện toán đám mây cho mục đích thu thập, lập bản đồ mạng lưới chiếu sáng đô thị và hiện đại hóa công tác quản lý, kiểm tra và bảo trì mạng chiếu sáng đô thị góp phần làm giảm tỷ lệ không sáng đèn từ việc phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các sự cố trên mạng lưới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7614
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_916.74 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.