Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7615
Title: Phát triển chiếu sáng công cộng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lâm, Hữu Tùng
Keywords: Chiếu sáng công cộng
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 4 .- Tr.23-24
Abstract: Xây dựng hệ thống chiếu sáng trên nền tảng tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam (TCXDVN) và định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam, là bước cơ bản nhất để có một hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7615
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.