Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7617
Title: Ảnh hưởng của việc thực hiện trách nhiêm xã hội đến kỹ năng và khả năng xin việc của cựu sinh viên trường Đại học Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Quách, Thị Mỹ Duyên
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng về việc làm của cựu sinh viên sau khi ra trường. Phân tích việc thực hiện trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đến kỹ năng và khả năng xin việc của cựu sinh viên. Đề xuất các hàm ý quản trị góp phần gia tăng khả năng xin được việc làm của sinh viên Đại học Cần Thơ sau khi ra trường
Description: 102 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7617
ISSN: B1502229
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.