Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7619
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm dầu gội của khách hàng ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Lê, Nhật Nguyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng hành vi mua sắm sản phẩm dầu gội của người dân quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm dầu gội của người dân quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7619
ISSN: B1503783
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.