Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/763
Title: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam trong lộ trình đổi mới
Keywords: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Lộ trình đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 152+153 .- Tr.4-7
Abstract: Có thể nói, năm 2017, ngành Dầu khí Việt Nam đã đi qua một chặng đường đầy sóng gió, khó khăn và phức tạp. Nhưng trong giai đoạn sóng gió, phức tạp ấy, Người lao động Dầu khí đã chung sức, đồng lòng giữ vững nhịp độ sản xuất, kinh doanh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là thành tích đáng trân trọng. Trước thách thức, vận hội mới, Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/763
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.96 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.